Fastighet

Vår fastighetsskötare A.S Underhåll AB nås på telefon 070-497 94 06 under kontorstid.

 

Akuta fel

A.S Underhåll AB, se ovan.
Kvällar samt dygnet runt på helger
Vid akuta fel som ej kan vänta.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112  

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring