Boendeparkering utmed gatorna omkring, mellan 19:00-07.00 samt söndagar råder fri parkering. För övriga tider kan folkbokförda i stadsdelen ansöka om tillstånd för boendeparkering hos Stockholms stad, telefon 08- 508 263 00.

Ansökan kan även lämnas på webben. Tillståndet är gratis, en periodbetalning på 30 dagar kostar 1100 kr. Alternativt kan biljett lösas för 75 kr/dygn.

 

Ansök tillstånd