Nyheter

Ny lagstiftning kräver stadgeändringar.

Riksdagen har antagit ändringar i lagen om ekonomiska
föreningar. De flesta av ändringarna påverkade inte en
bostadsrättsförening men några gjorde det.
T.ex. så ska revisorerna få årsredovisningen senast sex veckor
före föreningsstämman och revisionsberättelsen ska vara klar
tre veckor före stämman. En annan förändring gäller när själva
kallelsen till föreningsstämman ska gå ut. Förändringen är att en
kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas
tidigast sex veckor och senast två veckor före
föreningsstämman.


Om det i en förenings stadgar finns bestämmelser som strider
mot nya lagen ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls
senast sista juni 2018 lägga fram förslag till ändring av
stadgarna. De äldre bestämmelserna i stadgarna blir ogiltiga
efter 30 juni 2018 men de ska även rensas ut ur stadgarna.
Ni är därför kallade till en extra föreningsstämma

Tid: Onsdagen den 21 mars 2018, klockan 19.00.
Plats: Entrén/ lobby Fendergatan 11

Ert engagemang och deltagande är viktigt för att kunna fullfölja föreningens
lagstadgade plikter.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Förslag: Stadgar brf fendern 180301-Version1.0.doc 

Nu har föreningen påbörjat bygget av nya hemsidan. Vi går ut med ett meddelande när hemsidan är komplett.

Redan nu kan du:

  • Skapa ett konto! Då blir du också registrerad till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er dig via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

Hälsningar

Martin Löfgren,
Projektledare för hemsidan