Nyheter

Hej!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fendern kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Torsdagen den 13 juni 2024, klockan 18.00

Plats: På föreningens gård

Välkomna,

Styrelsen